Göz, vücudumuzda günlük fonksiyonlarımızı gerçekleştirmek için en fazla kullanılan organlardan biridir ve herkesin yılda en az bir kere göz muayenesi yaptırması gerekmektedir. Ayrıca Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı), Hipertansiyon, Romatizmal Hastalıklar,Tiroid Hastalıkları, Allerji, Glokom, Senil Makula Dejenerasyonu (SMD), Alzheimer Parkinson , İlaç Kullanımı olan hastaların da mutlaka göz muayenesinden geçirilmesi gerekmektedir.

  1. Göz numarasının belirlenmesi: Otorefraktokeratometre ölçümü ile.
  2. Göz tansiyonunun (Göz İçi Basıncı) ölçülmesi: Tonometre ölçümü ile
  3. Varsa gözlük veya lensin numarasının ölçülmesi: Lensmetre ile ön ölçümler yapılır.

Doktor, hasta şikayet ve hikayesini içeren anamnez alarak refraksiyon muayenesi ile gözlük ve kontakt lens muayenesini gerçekleştirir.  Daha sonra da Biyomikroskop ile gözün önden arkaya Kornea, Lens-Mercek, Vitre, Ön kamara, Retina ve Optik Sinir Başı değerlendirmesini  yaparak Genel göz muayenesini  tamamlar. Hastanın Herhangi bir sorunu var ise hastaya anlatılarak gereken testler için yönlendirilir.

İletişim İçin        0532 633 06 93